မႏၱေလး၊ လမ္း (၇၀) လမ္းေဘးသန္႔စင္ခန္းတစ္ခု အာဆီယံကေပးတဲ့ဆုကိုရရွိ

ASEAN Public Toilet Awards 2019-2021 ဆုရရွိခဲ့တဲ့ လမ္း၇၀ လမ္းေဘးသန္႔စင္ခန္း

ျပည္သူေတြအေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳေနပါၿပီ။ ျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာေလးပါ။ ၁၄လမ္းထိပ္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီမွာဖြင့္ပါမယ္။ ျပည္ႀကီးမဂၤလာ ကုန္တင္ကားႀကီးကြင္းမွာလည္းေဆာက္လုပ္ၿပီးပါၿပီ။

အဆင့္ျမင့္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းေတြကို ၇၄လမ္း-၁၂လမ္းထိပ္၊ ၂၃လမ္း-လမ္း၈၀ထိပ္၊ ကမ္းနားလမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဥယ်ာဥ္ေနရာ၊ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္၀ိုင္း ေတြမွာအခုႏွစ္အတြင္းတည္ေဆာက္သြားမွာပါ။၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘတ္ဂ်က္မွာ အဆင့္ျမင့္သန္႔စင္ခန္း ၅ခန္းထပ္မံတည္ေဆာက္ဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ စည္ပင္ပါ။

Credit-Ye Lwin

Tips News