အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ေဝဟင္စီးခ်င္းထိုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေလသူရဲ (၃) ဦး

ျပည္ပတရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ပထမဆုံးေလယာဥ္ခ်င္းေ၀ဟင္စီးခ်င္းထုိးတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့ေသာျမန္မာ့ေလသူရဲ သုံးဦး

က်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္ျဖဴမ်ား၏ ေလယာဥ္ တစ္စီး ရိကၡာပို႔ရန္ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာေၾကာင္းသတင္းရ၍ ေလယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။သတင္းရထားသည့္ အတိုင္းပင္ တရုတ္ျဖဴဘက္မွ အမည္မသိေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကိုစတင္ေတြ႕ရွွိလိုက္သည္နွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ဗိုလ္ေမာင္သိန္းသည္ခ်က္ခ်င္းတိုက္ပဲြဝင္ရန္သူ၏ေလယာဥ္အုပ္စုကိုခဲြလိုက္ကာေနရာယူလိုက္ၿပီးရန္သူ႔ေလယာဥ္ကိုက်ဳိင္းတံုသို႔ဦးတည္ပ်ံသန္းရန္အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ရန္သူ႔ေလယာဥ္ကျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမျပဳဘဲစစ္ေသနတ္မ်ားျဖင့္လွမ္းပစ္သည္။ဗိုလ္ေမာင္သိန္းကတရုတ္ျဖဴေလယာဥ္ပ်ံႀကီးကို၂ဝမမစက္အေျမာက္ေလးလက္ျဖင့္ၿပိဳင္တူျပန္လည္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္လုိက္သည္။ထို႔ေနာက္ဗိုလ္ပီတာ၊ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္ တစ္စင္းၿပီး တစ္စင္း ပစ္ခတ္ၾကသည္။

ဗိုလ္ေမာင္သိန္းလက္ခ်က္ျဖင့္ေလယာဥ္၏ကိုယ္ထည္အတြင္းမွေပါက္ကဲြမႈမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္မီးမ်ားေတာက္ေလာင္၍ဘယ္ဘက္သို႔ေစာင္းငဲ့ၿပီးယိုးဒယားႏိုင္ငံထဲသို႔တျဖည္းျဖည္းနိမ့္ဆင္းသြားကာမီးေလာင္ေပါက္ကဲြသြားသည္။ေလယာဥ္မေပါက္ကဲြမီေလယာဥ္အေပၚမွေလထီးျဖင့္ခုန္ဆင္းလာသူသံုးေယာက္ကိုလွမ္းျမင္လုိက္ရသည္။တုိက္ေလယာဥ္သံုးစင္းအနက္ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ဆီးျဖဴရီေလယာဥ္ေနာက္ၿမီးရွိ(TailWheel)ေနာက္ဘီးထိမွန္ျပဳတ္ထြက္သြားေၾကာင္းသတင္းပို႔သည္။

ဗိုလ္ပီတာ၏ေလယာဥ္လည္းဘာသံမွမၾကားေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ဗုိလ္ေမာင္သိန္းသည္ထုိအနီးတစ္ဝိုက္လွည့္ရွာေသးသည္။ မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ေလယာဥ္ကိုအနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ၿပီးက်ဳိင္းတံုကြင္းအေရာက္ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္၏ေလယာဥ္သည္ ေရွ႕ဘီးႏွစ္လံုးေခါက္တင္ၿပီးဝမ္းဗိုက္ျဖင့္ေျမရွပ္ဆင္းရသည္။ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္ေအာင္ျမင္စြာထိန္းေက်ာင္းၿပီးဆင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ဗိုလ္ေမာင္သိန္းသည္ သူ၏ေလယာဥ္ကိုခ်က္ခ်င္းဆီျဖည့္ၿပီးေနေရာင္မေပ်ာက္မီတိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေသာေနရာတြင္ရဲေဘာ္ဗိုလ္ပီတာကို ေတြ႕လိုေတြ႕ျငား ထိုေနရာ တစ္ဝိုက္ ျပန္ရွာေသးသည္။ မေတြ႕သျဖင့္ ေနမဝင္မီ က်ဳိင္းတံုသို႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က်ဳိင္းတံုသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။(မွတ္ခ်က္အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိလာသူမွာဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးျဖစ္သည္)ထုိေန႔ညေနပိုင္းတြင္ထိုင္းႏုိင္ငံရွိေကာင္ဆယ္လာ ႐ံုးမွ ဗိုလ္ပီတာ၏ ေလယာဥ္ အပ်က္ႏွင့္ ဗိုလ္ပီတာ အေလာင္းကို ထိုင္းနယ္ေျမ အတြင္းေတာထဲတြင္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရ တင္ေမာင္ေအး အပါအဝင္ ေရွ႕တန္း တပ္မဟာ (၉) မွ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ေလယာဥ္ ပ်က္က်သည့္ ေနရာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ေလယာဥ္ပ်ံသည္ရန္သူေလယာဥ္မွပစ္ခတ္လိုက္ေသာက်ည္ထိမွန္ၿပီးေျမျပင္ေပၚသို႔ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ရွပ္ဆင္းသြားသည့္စြတ္ေၾကာင္းႀကီးေတြ႕ရွိရၿပီးေလယာဥ္အေရွ႕ပိုင္းတစ္ခုလံုးမီးေလာင္၍ေလယာဥ္ခါးလယ္မွ က်ဳိးသြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဗိုလ္ပီတာ၏အေလာင္းကိုမူက်ဳိးပဲ့ေနေသာေလယာဥ္ပ်ံ၏အေတာင္တစ္ခုေပၚတြင္တင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္တြင္ဒသမ၅မမက်ည္တစ္ခ်က္မွန္ထားၿပီးထိုက်ည္ဆန္ကဗိုလ္ပီတာကိုပါထိမွန္ကာ၎၏နံ႐ိုးငါးေခ်ာင္းက်ဳိးသြားသည္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရေလယာဥ္ကိုစစ္ေဆးသူအားလံုးကေလယာဥ္သည္ေျမျပင္သို႔ေကာင္းမြန္စြာထိန္းေက်ာင္းၿပီးဆင္းသက္လာသည့္သေဘာေတြ႕ရသည့္အတြက္ဤမွ်ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာျဖင့္ေလယာဥ္ပ်ံကိုႏိုင္နင္းစြာထိန္းေက်ာင္းသက္ဆင္းခဲ့သူဗိုလ္ပီတာ၏သက္လံုေကာင္းမႈ၊သတၱိရွိမႈ၊သတိေကာင္းမြန္မႈမ်ားကိုအံ့ၾသခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ပီတာ သည္ တရုပ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မွဳ တိုက္ပြဲတြင္ တိုင္းၿပည္နွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားေသာျမန္မာ့ေလသူရဲ တစ္ဦး အၿဖစ္ တပ္မေတာ္ေလ သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါသည္။အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ကမာၻက အသိမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ေ၀ဟင္စီးခ်င္းထိုး တိုက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Credit: သုတဇုန္-ေရေးသားသူ – Ko Waihin Thu Ye

Tips News