မိမိမွာ အမ်ားဆံုး အေဝဖန္ခံေနရဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆံုးခံေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကေျပာၾကားလုိက္သည္။ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္က MICT park တြင္ က်င္းပသည့္ 10 th Anniversary of BARCAMP Yangon 2019 တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အႀကီးဆံုးေဝဖန္ခံေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အက်ိဳးစီးပြားကို သြားထိ လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ဒါဟာအျပစ္ေပးတာ။ ျပစ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္သလုိမ်ိဳးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ထင္တယ္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ ဘယ္လုိစိတ္မ်ိဳးထားသင့္တယ္ဆုိတာ လူငယ္ေတြဘက္က ေဆြးေႏြးေစ ခ်င္တယ္။ လူငယ္ေတြအားလံုးဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံတယ္။အဲဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ ရင္ဘတ္ကို ဖြင့္ထားႏုိင္ရမယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိင္မႈမ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းတစ္ခုသည္ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ရွိသင့္သည္ဆုိပါက မည္ကဲ့သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကုိ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မမွန္ကန္မႈတစ္ခုကို ဥာဏ္အေျမာ္ျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ရပ္ တည္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ တစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္း၊ ယာဥ္စီးခ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ားလည္း ရွိ ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit-Akonthi

Tips News