အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဆုိၿပီး ဝုိင္းလိမ္တာကုိ လုံးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္း အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အားလုံးေကာင္းပါသည္ ခင္ဗ်ားဆုိၿပီး ဝုိင္းလိမ္တာကုိလက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တာဝန္ရိွတဲ့ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားအေနနဲ႔ သြားတဲ့အရပ္ေဒသမွာ မည္သည့္ေနရာမဆုိ တုိင္ၾကားစာ ဌာနဖြင့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္အတုိင္းသိခ်င္တယ္။ အမွန္အတုိင္းျမင္ခ်င္တယ္။ အမွန္အတုိင္းသိ၊ အမွန္အတုိင္း ျမင္မွ အနာသိမွ ေဆးရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဆုိတာလုိ ဝုိင္းလိမ္တာကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ႐ုိး႐ုိးပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီလုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလုိယႏၱရားျဖစ္ ေစခ်င္တယ္”ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ျပည္သူကုိမ်က္ႏွာမူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးကုိမ်က္ႏွာမူသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၊ မည္သူ႕ကုိမဆုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာသည္။ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ရန္အတြက္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီပါက သက္ဆုိင္ရာဥပေဒခ်ဳပ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားက အားမနာတမ္းေထာက္ျပရမည္ျဖစ္သလုိ ဥပေဒအႀကံ ဥာဏ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကလည္း ဥပေဒခ်ဳပ္ထံ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္ သမၼတက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိင္းတတိုင္းမွာ ေမးၾကည့္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္ခါစ။ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ၊ ခင္မ်ား ျပည္နယ္၊ တုိင္းအစုိးရက ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာတုိင္ပင္တာရိွတုန္းဆုိေတာ့ တခုမွမရိွဘူး။ မရိွေတာ့ သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ သူလုပ္ခ်င္တာလုပ္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ တည့္တည့္ေျပာရရင္ ဥပေဒနဲ႔မညီေတာ့ အမႈပတ္ေကာ။ အမႈပတ္ေတာ့ ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ေစတနာနဲ႔ေကာင္းေအာင္ လုပ္လုပ္ အမႈပတ္ေတာ့ go to jail ေပါ့။ ဒါပဲေလ”ဟု သမၼတက ေျပာသည္။ထုိ႔အတူ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ လည္း လုပ္ငန္းတခု၊ စီမံကိန္းတခုသည္ ကာလေပါက္ေစ်းဟုတ္၊ မဟုတ္၊ အမွန္ တကယ္ကုန္က်ျခင္းရိွ၊ မရိွ အမွန္တကယ္ ၿပီး၊ မၿပီး အဂတိရိွ၊ မရိွ တိတိက်က်စစ္ ေဆးရမည္ဟုလည္း သမၼတကမွာၾကား ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ဆန္မႈ၊ မွန္ကန္မႈအေပၚမူတည္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သလုိ ျပည္နယ္၊ တုိင္းအစုိးရမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံဖ်င္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမုိကေရစီ က်႐ႈံးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းအျပင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိေၾကညက္ေအာင္ လုပ္ထားၾကရန္ သမၼတကတုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းရမယ့္ဟာကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ျပည္နယ္နဲ႔ကုိယ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ဥပေဒေတာ့ျဖစ္မယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ မရဘူး။ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းပဲ။ ဘာမွအက်ဳိးမရိွဘူး၊ သဲထဲ ေရသြန္ပဲ။ ထုိ႔အတူပဲ ၾကားေနရပါတယ္။ ကုိယ့္ျပည္နယ္အစုိးရဆီကုိ ကုိယ့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကတင္မယ့္ အဆုိတခု၊ ေမး မယ့္ေမးခြန္းတခုဆုိပါစုိ႔။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ကုိယ့္ျပည္နယ္မွာ ကုိယ္လုပ္ရမွာကုိ ကုိယ့္ ျပည္နယ္မွာမေမးဘူး။ အဲဒီျပည္နယ္ကေန ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္းဆုိေတာ့ အဲဒါဘာျဖစ္လဲ။ ကုိယ္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္က ကုိယ့္တာဝန္နဲ႔ကုိယ္ ေပးထားတယ္။ ဗမာစကားနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒူးေနရာဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္။ မင္းအလုပ္ကုိ မင္းလုပ္၊ ဒီဘက္က ဗဟုိအလုပ္ကုိ ဗဟုိလုပ္ျခားထားတာ။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ ေတြက ဘာလုပ္လာလဲဆုိေတာ့ ကုိယ္ျပည္ နယ္က အစုိးရကုိ လုပ္ေစခ်င္တာ။ တုိက္တြန္းေစခ်င္တာ။ အဲဒီမွာ မၿပီးဘူး။ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ဆုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိတင္ဖုိ႔လုိရင္ ျပည္သူ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္လိမ့္မယ္။ ဒါက ဘီလူးစည္း၊ လူ႕စည္း နဂုိကတည္းက တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေသခ်ာေပးထားတာ”ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရးဟု ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ျပ႒ာန္းထား၍ လြတ္လပ္သည့္တရားစီရင္ေရးကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္း မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္အျပန္အလွန္ check and balance လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအျပင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကိုလည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ၾကရန္ကုိလည္း သမၼတကသတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဲေတာ့ check and balance လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တခ်ဳိ႕မသဲကြဲဘူး။ check and balance လုပ္တာဟာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ျဖစ္ျဖစ္သြားတတ္တာေလးေတြလည္းရိွတယ္။ အမွန္က အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ လုံးဝမရိွဘူး။ ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူမွ မစြက္ဖက္ပါနဲ႔”ဟု သမၼတက ေျပာသည္။

Credit-News Watch

Tips News