စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မေက်ပြဲျပန္ႏႊဲမယ့္ ေဇာတိကခင္လွိုင္

ေဇာတိကဦးခင္လိႈင္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

“ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ကုန္က်မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဗ်ာ။ ဒါတင္ပဲကုန္က်စရိတ္ရွိတာလားဆုိေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့သူေတြရဲ႕ လစာကလည္းရွိေသးတယ္ဗ်ာ။ အစုိးရသက္တမ္းက ၂နွစ္ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ကပထမ၀င္မၿပဳိင္ဘူးေနတာ။ ဒါေပမဲ့ သိတဲ့အတုိင္းပဲ။ ပထမ ကြ်န္ေတာ္ ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္။ လုပ္ေပးခဲ့တာလည္းအမ်ားႀကီးပဲ။ ဖယ္ရွားခံရတာေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူးဗ်ာ။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မယ္။ ေျပာဖုိ႔လည္းမသင့္ေတာ့လုိ႔။ အဲဒီေတာ့ အခုကက်န္တဲ့သက္တမ္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ စည္ပင္သာယာအေၾကာင္းကုိနားလည္တယ္။ လူထုကုိ အလုပ္လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ၿပိဳင္ခ်င္တာဗ်ာ’’ ဟု ေဇာတိကဦးခင္လိႈင္က ေျပာသည္။
ယခုက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူဆႏၵမဲျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္ ၆ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား(၂၀၁၆)ခုႏွစ္ေမ(၁၆)ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္သည့္နည္းဥပေဒ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၁/၂၀၁၆)ကို ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလက္မွတ္ ေရးထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိတာဝန္မွရပ္စဲခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းမ်ားလစ္ဟာမႈမရွိေစရန္ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦး(အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးသန္း(တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ေဒၚေမေမသြင္(ေကာ္မတီဝင္)နွင့္ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္(ေကာ္မတီဝင္)ေလးဦးတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကဇြန္ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

Credit-Akonthi

Tips News

error: Content is protected !!