ၿပိဳင္ဖက္ပါတီအားႀကိဳးတုပ္ရုိက္ျခင္းမွာ အာဏာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ ဦးသိန္းထြန္းဦး ေျပာ

ၿပိဳင္ဖက္ပါတီအား ႀကိဳးတုပ္ရိုက္ျခင္းသည္ အာဏာရွင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူက အာဏာရွင္ျဖစ္သည္ကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈ၊ အမႈဖြင့္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

“ အခုလုပ္ေနတာေတြက ၿပိဳင္ဖက္ပါတီကုိ ႀကဳိးတုပ္ရုိက္သလုိျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ ဒါကအာဏာရွင္ေတြလုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္းဘယ္သူက အာဏာရွင္ဆုိတာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ဒါေတြကုိခ်ိန္ထုိးၾကည့္ရင္သိႏုိင္တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးအစုိးရက အရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲ။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ပထမအႀကိမ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရးမွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ဒါေတြကုိခြဲျခားသိျမင္ရင္ ဘယ္သူကအာဏာရွင္ဆုိတာ သိပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ားမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း NLDပါတီမွေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္၌ ေျဖၾကားထားသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ေထာက္ခံဆႏၵမဲထက္၀က္ေက်ာ္ျဖင့္အစုိးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းကုိယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့သည္။

Credit-Akonthi

Tips News