သင့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေျခခံပညာ မၿပီးဆံုးပဲ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ လမ္းစေပ်ာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြရွိရင္ ဒါေလးရွယ္ေပးပါ

သင့္ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ… အေျခခံပညာ မၿပီးဆံုးပဲ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ လမ္းစေပ်ာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ရွိပါသလား….?ရွိရင္ ဒီပိုစ့္ေလးကို မွ်ေ၀ၿပီး ကူညီေပးလိုက္ပါ။အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အကူအညီနဲ႕ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြကို အခမဲ့ စရိတ္ျငိမ္း နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္ဖို႕အစီအစဥ္ ေရာက္လာပါၿပီ။

အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္း မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျချပဳ သင္တန္းဟာ ရက္(၉၀) တက္ေရာက္ရမဲ့သင္တန္းျဖစ္ၿပီး္ အဓိကအားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတတ္ပညာ ေတြျဖစ္တဲ့-၁။ အုတ္စီသင္တန္း ၂။ သံခ်ည္သံေကြးသင္တန္း ၃။ ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဂေဟဆက္ ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း ၄။ လွ်ပ္စစ္ဂေဟဆက္ကၽြမ္းက်င္သင္တန္း ၅။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း စတဲ့ သင္တန္း (၅)ခုနဲ႕ ပထမဆံုး အပတ္စဥ္(၁)သင္္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ အပတ္စဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႕မွာရွိတဲ့ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း ေတြကို အေျချပဳၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ။

သင္တန္း(၃)လၿပီးဆံုးရင္ နိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ကို ေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ အဆင္ျမင့္ပညာအတြက္ Level 2 ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ၿပီးရင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။သင္တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး၊ ယူနီေဖာင္း၊ စား/ေန စရိတ္ျငိမ္း၊ သင္တန္းကေန လစဥ္ေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြကိုလည္း ရနိင္ပါတယ္။မိဘမ်ားအေနနဲ႕လည္း ေက်ာင္းစာစိတ္၀င္စားမႈမရွိတဲ့ သားသမီးမ်ား ကိုလည္း ဘ၀ေရွ႕ေရး စိတ္ေအးရေအာင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာ သင္ၾကားေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိရင္ ယခုပိုစ့္ပါ ေၾကာ္ျငာကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ပံုမွာတင္ေပးထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို မိတၱဴဆိုင္မွာ သြားထုတ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ကာ ေၾကာ္ျငာပါလိပ္စာကို ပို႔ေပးဖို႕လိုပါတယ္။သင္တန္းအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မွာ ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။သင္တန္းရဲ႕ထူးျခားခ်က္ မိန္းကေလးေတြပါ တက္ေရာက္နိုင္တာပါ။ Gender အရ မိန္းကေလးပါ၀င္မႈကိုအေလးထားတဲ့သင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္​။

credit- ႏုိင္ရဲေ၀

Tips News