သင့္ရဲ႕ အစာအိမ္ ေအာင့္လာပါက အေရးေပၚ ေဆးနည္း (ကိုယ္ေတြ႔ အစြမ္း ထက္လြန္းလို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္သည္)

သင့္ရဲ႕ အစာအိမ္ ေအာင့္လာပါက အေရးေပၚ ေဆးနည္း (ကိုယ္ေတြ႔ အစြမ္း ထက္လြန္းလို႔ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္သည္)ဂ်ပန္ မွာ ရထား စီးတုန္း ရင္း အစာအိမ္ ေအာင့္လာလို့ မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာေတာ့ ဂ်ပန္ အဖြားႀကီး တစ္ေယာက္က ရပ္တဲ့ ဘူတာ က mini market ထဲေခၚသြားၿပီး ကုသ ေပးလိုက္တဲ့ အေရးေပၚဘေဆးနည္း ေလး ပါ။ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳး မ်ားရဲ့ ရိုးရာ ေဆးနည္း တစ္ခုလို႔ သိရပါတယ္။

ေဆးနည္း

ၾကက္ဥသို႔ ဘဲဥ တစ္လံုးကို ပန္းကန္လံုးထဲ ေဖာက္ထည့္၊ အႏွစ္ကို ဖယ္ထားျပီး အကာ ထဲကို ဆိုးေဆး မပါတဲ့ သဘာ၀ သၾကားညိဳ အနည္းငယ္ ထည့္၍ ေသာက္လိုက္ပါအစာအိမ္ ေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္ ဗိုက္နာ ခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္ပါတယ္။ အေရးေပၚ ေဆးနည္း ေလးပါ။

Tips News