သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္ အတြက္ေဆးနည္း

သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္ အတြက္ေဆးနည္း

#သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္(ေဆးျမီးတို)

*မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ*သားအိမ္အတြင္းအက်ိတ္ျဖစ္လ်ွင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆးစပ္ရပါမည္။၁။ တပင္တိုင္ျမနန္းဥ ၅ က်ပ္သား၂။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္၂၅ က်ပ္သား၃။ထန္းလ်က္ ၁၀ က်ပ္သား၄။ ေရ ၂၅ က်ပ္သားတို့ကိုေရာ၍ မီးေနြးေနြးျဖင့္ပ်စ္ေအာင္က်ိဳ ။ အေအးခံ။ဟင္းစားဇြန္းျဖင့္ တဇြန္း တရက္(၂)ျကိမ္ေသာက္ပါ။တလခန့္ ေသာက္ရမည္။တပင္တိုင္ျမနန္းအရြက္ျဖင့္အနာမ်ား အေပၚကပ္ထားပါက အက်က္ျမန္။အသားနုတက္ျမန္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္…

Tips News