ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သားႀကီးႏွင့္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ကို လူသတ္မႈျဖင့္စြဲခ်က္တင္ၿပီ

ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီးႏွင့္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္(ခ)ေအာင္ေလးတို႔ကို လူသတ္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီး ေက်ာ္ေဇာဟန္(ခ)ေက်ာ္ေဇာကို လူသတ္ရန္အားေပးကူညီမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ခ်လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ရဲေထြးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သားႀကီးႏွင့္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ကို လူသတ္မႈျဖင့္စြဲခ်က္တင္ၿပီ

ရန္ကုန္အေ႐ွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရားရံုး၌ ယေန႔(ဇန္နဝါရီ္လ ၇ ရက္)၌ ယခုကဲ့သို႔ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္က ေအာင္ရဲေထြးသည္ The One Entertainment တြင္ လက္သီးျဖင့္ထိုး၊ ေျခေထာင္ႏွင့္ကန္ေၾကာက္ခံရျခင္း၊ အရက္ပုလင္းျဖင့္႐ိုက္သည့္အတြက္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္တို႔ကို လူသတ္မႈပုဒ္မ-၃၀၂၊ ေက်ာ္ေဇာ္ဟန္ကို လူသတ္ရန္အားေပးကူညီမႈ ၃၀၂(၂)/၁၁၄ ျဖင့္စြဲခ်က္တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Tips News