ေတာင္းဆိုတာ မလိုက္ေလ်ာလို႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတဲ႔လားရႈိး နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ (ရပကသ)မွ ဥကၠ႒ ကိုစိုင္းေက်ာ္ေစာဟန္

ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းဆို ထားတဲ့အခ်က္  ခုနစ္ခ်က္ကို မလိုက္ေလ်ာတာေၾကာင့္ လားရႈိး နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢ (ရပကသ)မွ ဥကၠ႒ ကိုစိုင္းေက်ာ္ေစာဟန္က အစာ ငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။

‘သူတို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့အႏိုုင္ခ်က္က ခုနစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္၊ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာေရာင္းခ်မႈကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ဆိုၿပီး သူတို႔ တစ္ခ်က္ေတာင္းထားတာရွိတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လဲ ၫႊန္ ခ်ဳပ္ကေနလဲ ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔လဲ ေျပာလိုက္ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ ေက်ာင္းေျပာင္းကိစၥေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့လဲ ကြၽန္မတို႔ကဒီေန႔ဆိုရင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ လိုက္ပါၿပီ၊ ေက်ာင္းေတြကိုလဲ ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ’လို႔ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး (ပညာ)ေဒါက္တာၿငိမ္းၿငိမ္းျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ၿငိမ္းၿငိမ္းျမတ္က ဆက္ၿပီး ‘ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္း ေသာ့ကို ခ်ိဳးဖ်က္ခံရၿပီးေတာ့ သမဂၢအလံေတာ္ ျဖဳတ္ခ်ေဖ်ာက္ ဖ်က္ျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးရန္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ ကြၽန္မတို႔မ်က္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အေနအထားလဲ မဟုတ္ေနေသးဘူးဆိုေတာ့ အဖြဲ႕ ဖဲဲြဲ႕ၿပီး စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာဒါေတြကို ကြၽန္မတို႔အကုန္လုံးသိရမယ္ေပါ့ ေလ၊ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ ၿပီး ေတာ့မွပဲ  ဆက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ရလာတဲ့ စစ္ေဆးခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွပဲ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လဲ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ဆိုတာက ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္အလိုက္ေပါ့ ေနာ္၊ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္လဲအေဆာင္ေတြ တိုးျမင့္ရရွိ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာရွိပါတယ္’လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢလြတ္လပ္စြာရပ္တည္ခြင့္အေပၚ စြက္ဖက္ၿပီး အဘက္ဘက္မွ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေျဖရွင္း ေပးဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာ ဒါေတြက ဘယ္လိုအေနအထားေတြရွိတယ္ဆိုတာကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နား ေထာင္ၿပီးမွ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥျဖစ္ ၿပီး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာလည္း ဒါေတြပါမယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ေက်ာင္းလုံၿခဳံမႈမရွိသည့္အေပၚ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္အ ေပၚမွာလည္း ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ျပင္ပအဖြဲ႕စည္း ေတြနဲ႔ လုပ္ေနတာေတြရွိေနၿပီး ဝန္ ထမ္းငွားရမ္းၿပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ ေျဖ ရွင္းေပးမယ္လို႔လည္း သိရပါ တယ္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနနဲ႔ စာေမးပြဲရလဒ္ေတြအေပၚ မွ်တမႈ မရွိျခင္းကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပး ဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

Tips News