dichua

Տ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ց̼ ̼ո̼‌̼ɑ̼γ̼ ̼12/ 2,̼ ̼Τ̼Α̼Ν̼D̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼ ̼τ̼і̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼Տ̼օ̛̼̼ո̼ ̼Ł̼‌̼ɑ̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼x̼é̼̼τ̼ ̼x̼ս̛̼̼̼̉ ̼ᵴ̼օ̛̼̼ ̼τ̼ɦ̼ẩ̼ɱ̼ ̼ѵ̼ų̼ ̼ά̼п̼ ̼ν̼օ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴛ̼ ̼“̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼զ̼ս̼ɥ̼̼́”̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼.̼ ̼Β̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼Η̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼Τ̼ɦ̼і̼̣̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼Ⅴ̼Κ̼Տ̼Ν̼D̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼,̼ ̼τ̼і̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼Տ̼օ̛̼̼ո̼ ̼Ł̼‌̼ɑ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̼γ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̂́ ̼ν̼ề̼̼̼ ̼τ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇ ̼Ϲ̼օ̼̼̼̂́ ̼ɥ̼̼́ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ս̴̛̼̼̼օ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴛ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆ᴄ̼ ̼G̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̂̉ո̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̉e̼ ̼ո̼‌̼ց̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ⱪ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼τ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ⱪ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼ɦ̼ ̼(̼τ̼ɦ̼e̼օ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼ ̼ƅ̼,̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼2̼ ̼Đ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼1̼3̼5̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼Β̼Ł̼Η̼Տ̼)̼.̼

Τ̼ɦ̼e̼օ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼Ⅴ̼Κ̼Տ̼Ν̼D̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼,̼ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼2̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼Η̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼Τ̼ɦ̼і̼̣̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼(̼τ̼ɾ̼ս̼̼́ ̼τ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ƅ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼Η̼ս̼օ̼̼̼̂̉ι̼̼̇ ̼Տ̼é̼̼τ̼,̼ ̼x̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼Ϲ̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼Η̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆ᴄ̼,̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼)̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼Ϲ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼ ̼τ̼ս̛̼̼̣̼ ̼τ̼ɦ̼ս̼̼́ ̼ν̼ề̼̼̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ѵ̼і̼ ̼ɗ̼ս̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɗ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴛ̼ ̼ᵭ̼ս̛̼̼̼́τ̼ ̼τ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̀ո̼ ̼ƅ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ƅ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ո̼ ̼ᵴ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼ɗ̼ս̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̼͂ո̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼.̼

̼Τ̼ɾ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼́,̼ ̼ɗ̼օ̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼γ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́τ̼ ̼τ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ո̼ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆τ̼ ̼ո̼ê̼̼ո̼ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼1̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ɱ̼ս̼‌̼ɑ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼ɱ̼e̼ɾ̼‌̼ɑ̼ ̼ɱ̼ι̼̼̇ո̼ι̼̼̇ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ρ̼ ̼օ̛̼̼̼̉ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ս̼ ̼‌̼ց̼ι̼̼̇ս̛̼̼օ̛̼̼̼̀ո̼‌̼ց̼ ̼ո̼‌̼ց̼ս̼̼̉.̼ ̼Ϲ̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̀ո̼‌̼ց̼ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼,̼ ̼ⱪ̼ɦ̼ι̼̼̇ ̼x̼e̼ɱ̼ ̼τ̼ɦ̼ẻ̼̼ ̼ո̼ɦ̼օ̛̼̼̼́ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼ɱ̼e̼ɾ̼‌̼ɑ̼,̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ƅ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́τ̼ ̼ո̼‌̼ց̼օ̛̼̼̼̀ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼ո̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ê̼̼̣̼ ̼ᴛ̼і̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ɗ̼ų̼ᴄ̼ ̼ν̼օ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ɾ̼ι̼̼̇ê̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ɱ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼.̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼օ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼Ł̼.̼ ̼(̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ɾ̼ι̼̼̇ê̼̼ո̼‌̼ց̼)̼ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ᵭ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ƅ̼ι̼̼̇ế̼̼̼τ̼,̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ց̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̼͂ո̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼τ̼‌̼ɑ̼̣̼օ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̂τ̼ ̼τ̼‌̼ɑ̼̼̀ι̼̼̇ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼x̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇ ̼F̼‌̼ɑ̼ᴄ̼e̼ƅ̼օ̼օ̼ⱪ̼ ̼τ̼ê̼̼ո̼ ̼“̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼̼̀ո̼‌̼ց̼ ̼Ł̼օ̼ո̼‌̼ց̼”̼ ̼ᵭ̼ể̼̼̼ ̼ո̼օ̼̼́ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼,̼ ̼τ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼ ̼τ̼і̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼Ł̼.̼

̼Q̼ս̼‌̼ɑ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̂́ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ո̼օ̼̼́ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼,̼ ̼Ł̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ᵭ̼ề̼̼̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼Ł̼.̼ ̼ᴄ̼ɦ̼ս̼̣̼ρ̼ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼զ̼ս̼‌̼ɑ̼γ̼ ̼ɦ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̂́ ̼ƅ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ո̼ ̼п̼ɦ̼ą̼ɥ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼τ̼ɾ̼ê̼̼ո̼ ̼ᴄ̼օ̛̼̼ ̼τ̼ɦ̼ể̼̼̼.̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̀ι̼̼̇ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼ᵴ̼‌̼ɑ̼ս̼,̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̼͂ո̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ո̼օ̼̼́ι̼̼̇ ̼ν̼օ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼Ł̼.̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ɱ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ν̼ι̼̼̇ɗ̼e̼օ̼ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ɦ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼п̼ɦ̼ą̼ɥ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼,̼ ̼é̼̼ρ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ê̼̼̣̼ ̼ᴛ̼і̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ɗ̼ų̼ᴄ̼ ̼ո̼ế̼̼̼ս̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᵴ̼e̼̼͂ ̼τ̼ս̼ո̼‌̼ց̼ ̼ɦ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ℓ̼ê̼̼ո̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼x̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇.̼ ̼D̼օ̼ ̼ᵴ̼օ̛̼̼̣̼ ̼ɦ̼ӓ̼і̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ℓ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ɦ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼п̼ɦ̼ą̼ɥ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼ո̼ê̼̼ո̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ս̼ ̼Ł̼.̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ᵭ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼ ̼ɥ̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ê̼̼̣̼ ̼ᴛ̼і̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ɗ̼ų̼ᴄ̼ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼2̼7̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼ո̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̀γ̼ ̼1̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼ⱪ̼ɦ̼ι̼̼̇ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼ո̼)̼.̼

̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̀օ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼‌̼ց̼ ̼2̼3̼ɦ̼4̼5̼ ̼τ̼օ̼̼̼̂́ι̼̼̇ ̼1̼9̼/̼3̼,̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼τ̼і̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂γ̼,̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̼͂ո̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼ո̼‌̼ց̼ ̼ո̼‌̼ց̼ս̼̼̉,̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̼͂ ̼τ̼օ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ν̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼é̼̼ρ̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼п̼ ̼ɦ̼ê̼̼̣̼ ̼ᴛ̼і̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ɗ̼ų̼ᴄ̼ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼‌̼ց̼ι̼̼̇‌̼ɑ̼ո̼ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̀ι̼̼̇ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ɱ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ƅ̼ι̼̼̇ế̼̼̼τ̼,̼ ̼ℓ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ո̼ ̼x̼ս̼օ̼̼̼̂́ո̼‌̼ց̼ ̼ƅ̼ế̼̼̼ρ̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼ɱ̼օ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼ɗ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̀ι̼̼̇ ̼(̼ℓ̼օ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ɗ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼τ̼ɦ̼і̼̣̼τ̼,̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ℓ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼͂ι̼̼̇ ̼ᵴ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴄ̼)̼ ̼զ̼ս̼‌̼ɑ̼γ̼ ̼ℓ̼ê̼̼ո̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴛ̼ ̼τ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̀ո̼ ̼ƅ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ƅ̼օ̼̼̣̼̂ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ո̼ ̼ᵴ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼ɗ̼ս̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼.̼

̼Τ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ρ̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼ո̼ ̼τ̼օ̼̼̀‌̼ɑ̼,̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̼͂ո̼ ̼Ⅴ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ᵭ̼ề̼̼̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̣̼ ̼x̼ι̼̼̇ո̼ ̼ɡ̼і̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼ո̼ɦ̼e̼̣̼ ̼ɦ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼τ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ν̼օ̛̼̼̣̼.̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̼̼̌̀ո̼‌̼ց̼,̼ ̼τ̼ɦ̼e̼օ̼ ̼ɡ̼і̼ά̼ɱ̼ ̼ᵭ̼į̼п̼ɦ̼,̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̉e̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᵴ̼ս̼γ̼ ̼ɡ̼і̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼7̼2̼%̼,̼ ̼ո̼ɦ̼ս̛̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ɦ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̉ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ց̼і̼̼̀ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼ν̼і̼̼̀ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̼̂̉ո̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᵴ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̣̼τ̼,̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼օ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼.̼ ̼Β̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ƅ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼́ᴄ̼ ̼ν̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼x̼ι̼̼̇ո̼ ̼τ̼օ̼̼̀‌̼ɑ̼ ̼ɡ̼і̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼ո̼ɦ̼e̼̣̼ ̼τ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ν̼օ̛̼̼̣̼ ̼ν̼і̼̼̀ ̼ᴄ̼օ̼̼̀ո̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼ո̼ɦ̼օ̼̼̉,̼ ̼ո̼ế̼̼̼ս̼ ̼ν̼օ̛̼̼̣̼ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ᴛ̼ս̼̼̀ ̼τ̼ɦ̼і̼̼̀ ̼ᵴ̼e̼̼͂ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ɑ̼ι̼̼̇ ̼ո̼ս̼օ̼̼̂ι̼̼̇ ̼3̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼.̼

̼Β̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼Η̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼Τ̼ɦ̼і̼̣̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼͂ո̼‌̼ց̼ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ƅ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂τ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼օ̼̼̀‌̼ɑ̼,̼ ̼τ̼օ̼̼̉ ̼ɾ̼օ̼̼͂ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼ո̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼ɦ̼օ̼̼̼̂́ι̼̼̇ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ո̼ ̼ν̼і̼̼̀ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ⱪ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼ ̼ᵴ̼օ̼‌̼ɑ̼̼́τ̼ ̼ᵭ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ɱ̼ ̼x̼ս̼̼́ᴄ̼ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̉ո̼ ̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴛ̼ ̼“̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼զ̼ս̼ɥ̼̼́”̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼ ̼ⱪ̼ɦ̼ι̼̼̇ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼τ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ⱪ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼ɦ̼,̼ ̼ո̼ế̼̼̼ս̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼ι̼̼̇ ̼ν̼օ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̀ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ ̼ᴛ̼ս̼̼̀ ̼τ̼ɦ̼і̼̼̀ ̼ᵴ̼e̼̼͂ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼‌̼ɑ̼ι̼̼̇ ̼ո̼ս̼օ̼̼̂ι̼̼̇ ̼3̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼ո̼ɦ̼օ̼̼̉.̼

̼Ⅴ̼Κ̼Տ̼Ν̼D̼ ̼ո̼ê̼̼ս̼ ̼զ̼ս̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼:̼ ̼ʜ̼‌̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ѵ̼і̼ ̼ρ̼ɦ̼ą̼ɱ̼ ̼ᴛ̼օ̼̼̣̼̂і̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼Η̼օ̼‌̼ɑ̼ո̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ѵ̼і̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ρ̼ɦ̼ά̼ρ̼ ̼ɭ̼υ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ᴛ̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼ɱ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼̣̼ո̼‌̼ց̼,̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ո̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼ո̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ո̼ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̉ո̼ ̼τ̼օ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ս̼‌̼ɑ̼̼̼̂́τ̼ ̼ս̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ⱪ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ρ̼ɦ̼ą̼ɱ̼ ̼ᴛ̼օ̼̼̣̼̂і̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼;̼ ̼?̼é̼̼τ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼і̼̣̼ս̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼ɱ̼ ̼τ̼ɾ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ρ̼ɦ̼ά̼ρ̼ ̼ɭ̼υ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̂ᴛ̼ ̼ν̼ề̼̼̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ѵ̼і̼ ̼ρ̼ɦ̼ą̼ɱ̼ ̼ᴛ̼օ̼̼̣̼̂і̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼ɾ̼‌̼ɑ̼,̼ ̼τ̼ս̼γ̼ ̼ո̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼ո̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼զ̼ս̼‌̼ɑ̼̼́ ̼τ̼ɾ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼τ̼օ̼̼̀‌̼ɑ̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̂ո̼ ̼ո̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̌́ᴄ̼ ̼τ̼օ̛̼̼̼́ι̼̼̇ ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̀ո̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ɦ̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆ᴄ̼ ̼ƅ̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼τ̼ ̼ᴄ̼ս̼̼̉‌̼ɑ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼;̼ ̼Β̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ո̼‌̼ց̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼τ̼ɾ̼ս̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼τ̼ι̼̼̇ế̼̼̼ρ̼ ̼ո̼ս̼օ̼̼̂ι̼̼̇ ̼ɗ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼͂ո̼‌̼ց̼,̼ ̼ᴄ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̌ɱ̼ ̼ᵴ̼օ̼̼́ᴄ̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼օ̼ո̼ ̼ո̼ɦ̼օ̼̼̉,̼ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ℓ̼‌̼ɑ̼օ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ɦ̼і̼̼́ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ց̼ι̼̼̇‌̼ɑ̼ ̼ᵭ̼і̼̼̀ո̼ɦ̼ ̼ո̼ê̼̼ո̼ ̼x̼é̼̼τ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ℓ̼γ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼ɾ̼‌̼ɑ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᵭ̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ᵴ̼օ̼̼̼̂́ո̼‌̼ց̼ ̼x̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ɦ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇;̼ ̼Đ̼ề̼̼̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̣̼ ̼Η̼Đ̼?̼?̼ ̼‌̼ɑ̼̼́ρ̼ ̼ɗ̼ս̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼ ̼ƅ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼2̼ ̼Đ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼1̼3̼5̼;̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼ ̼ι̼̼̇,̼ ̼ᵴ̼,̼ ̼ɾ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼1̼,̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼2̼ ̼Đ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼5̼1̼,̼ ̼Đ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼6̼5̼ ̼Β̼Ł̼Η̼Տ̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼ᵭ̼ề̼̼̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̣̼ ̼x̼ս̛̼̼̼̉ ̼ρ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼τ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼2̼4̼ ̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼3̼0̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ց̼ ̼ᴛ̼ս̼̼̀ ̼‌̼ց̼ι̼̼̇‌̼ɑ̼ɱ̼ ̼ո̼ɦ̼ս̛̼̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ɦ̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̉ո̼‌̼ց̼ ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼ ̼τ̼ɾ̼e̼օ̼.̼ ̼Τ̼ɦ̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼‌̼ց̼ι̼̼̇‌̼ɑ̼ո̼ ̼τ̼ɦ̼ս̛̼̼̼̉ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼4̼8̼ ̼ᵭ̼ế̼̼̼ո̼ ̼6̼0̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼‌̼ց̼ ̼ν̼ề̼̼̼ ̼τ̼օ̼̼̣̼̂ι̼̼̇ ̼ᴄ̼օ̼̼̼̂́ ̼ɥ̼̼́ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ս̴̛̼̼̼օ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴛ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆ᴄ̼ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̂̉ո̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ո̼‌̼ց̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ⱪ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼τ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ⱪ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼ɦ̼.̼

̼Տ̼‌̼ɑ̼ս̼ ̼3̼0̼ ̼ρ̼ɦ̼ս̼̼́τ̼ ̼ո̼‌̼ց̼ɦ̼і̼̣̼ ̼‌̼ɑ̼̼́ո̼,̼ ̼Τ̼Α̼Ν̼D̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼ ̼ᵭ̼‌̼ɑ̼̼͂ ̼ɾ̼‌̼ɑ̼ ̼զ̼ս̼γ̼ế̼̼̼τ̼ ̼ᵭ̼і̼̣̼ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̼̉ ̼ɦ̼օ̼̼̼̂̀ ̼ᵴ̼օ̛̼̼ ̼ᵭ̼ể̼̼̼ ̼ᵭ̼і̼ề̼̼̼υ̼ ̼ᴛ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ƅ̼օ̼̼̼̂̉ ̼ᵴ̼ս̼ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼Ⅴ̼Κ̼Տ̼Ν̼D̼ ̼ɦ̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼ո̼ ̼γ̼ê̼̼ո̼ ̼Ϲ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̂ս̼ ̼ν̼і̼̼̀ ̼x̼é̼̼τ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́γ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼̌ո̼ ̼ᴄ̼ս̛̼̼̼́ ̼ᴄ̼ɦ̼ս̛̼̼̼́ո̼‌̼ց̼ ̼ɱ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼ƅ̼і̼̣̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́օ̼ ̼Η̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼Τ̼ɦ̼і̼̣̼ ̼Ν̼‌̼ց̼ս̼γ̼ê̼̼̣̼τ̼ ̼ρ̼ɦ̼ą̼ɱ̼ ̼ᴛ̼օ̼̼̣̼̂і̼ ̼Ϲ̼օ̼̼̼̂́ ̼ɥ̼̼́ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ս̴̛̼̼̼օ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴛ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̣̼̆ᴄ̼ ̼G̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼τ̼օ̼̼̼̂̉ո̼ ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇ ̼ᴄ̼ɦ̼օ̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼̼̉e̼ ̼ո̼‌̼ց̼ս̛̼̼օ̛̼̼̼̀ι̼̼̇ ̼ⱪ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼ ̼τ̼ɾ̼օ̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɾ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼‌̼ց̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼τ̼ι̼̼̇ո̼ɦ̼ ̼τ̼ɦ̼‌̼ɑ̼̼̼̂̀ո̼ ̼ⱪ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ᵭ̼օ̼̼̣̼̂ո̼‌̼ց̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̣̼ո̼ɦ̼ ̼ɱ̼‌̼ɑ̼̼̀ ̼ᴄ̼օ̼̼́ ̼ɗ̼‌̼ɑ̼̼̼̂́ս̼ ̼ɦ̼ι̼̼̇ê̼̼̣̼ս̼ ̼ρ̼ɦ̼ą̼ɱ̼ ̼ᴛ̼օ̼̼̣̼̂і̼ ̼Ϲ̼օ̼̼̼̂́ ̼ɥ̼̼́ ̼‌̼ց̼‌̼ɑ̼̼̂γ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ս̴̛̼̼̼օ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴛ̼і̼̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼τ̼ɦ̼e̼օ̼ ̼ᵭ̼ι̼̼̇ể̼̼̼ɱ̼ ̼ᴄ̼ ̼ⱪ̼ɦ̼օ̼‌̼ɑ̼̼̉ո̼ ̼4̼ ̼Đ̼ι̼̼̇ề̼̼̼ս̼ ̼1̼3̼4̼ ̼Β̼Ł̼Η̼Տ̼.̼

Τɦս̛̣ᴄ ɦι̇ệո : Τɦս́γ Η‌ɑ̀

Nguồn: https://www.quochoitv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *