ဖိုးဖိုးဖြားဖြား ရဲရဲနီ ဒို႔အားလုံးရဲ႕ NLD ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္က ပထမဆုရ

ဖိုးဖိုးဖြားဖြား ရဲရဲနီ ဒို႔အားလုံးရဲ႕ NLD ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္က ပထမဆုရရွိသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ RED FASHION CONTEST ရဲ႕ “ဖိုးဖိုးဖြားဖြား ရဲရဲနီ ဒို႔အားလုံးရဲ႕ NLD” ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆု ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေကာင့္ Win Zaw Oo Minbu (မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ- Like and React – 7 K နဲ႕ရရွိသြားပါတယ္။

ဒုတိယဆု ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေကာင့္ Aungthu Chan (စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ – Like and React – 4.2 K နဲ႕ ရရွိသြားၿပီး တတိယဆု ကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္အေကာင့္ Yng KO Lin (မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားရာ – Like and React – 4.1 K နဲ႕ ရရွိသြားပါတယ္။

TNO

admin