ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ပထမအဆင့္EOIေခၚယူ

Last modified date

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအစားျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ျပျခင္းေလွ်ာက္လႊာ(EOI)စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲမင္းဦးကေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီစီမံကိန္းအတြက္ Swiss Challengeတင္ဒါေကာ္မတီကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး EOIေတြစတင္ေခၚယူေနေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္က ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။

ဒီစီမံကိန္းမွာေတာ့ စုစုေပါင္းေဒၚလာသန္း၈၀၀တန္ဖိုးရွိတဲ့ စက္မႈဇုန္တစ္ခုနဲ႔ အိမ္ရာတစ္ခုပါဝင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးရဲမင္းဦးကေျပာပါတယ္။ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ။ အဓိပၸာယ္က ၿမိဳ႕အသစ္ႀကီးကို ထပ္မတည္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အဲ့ဒီေတာ့အရင္တုန္းက လုပ္မယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာႀကီးတစ္ခုလုံးကိုလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေတာ့ဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာစက္မႈဇုန္တစ္ခုလုပ္မယ္၊ ဒီဇုန္နဲ႔တြဲလ်က္အိမ္ရာတစ္ခုပါမယ္။ ဒါပဲကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာေပါ့။ တန္ဖိုးအားျဖင့္ဆိုရင္ စက္မႈဇုန္က ေဒၚလာသန္း(၆၀၀)ဖိုးရွိမယ္။ အိမ္ရာကေဒၚလာသန္း(၂၀၀)ဖိုးရွိမယ္။ စုစုေပါင္းေဒၚလာသန္း(၈၀၀)ေပါ့ ”

 

Deserted Asian capital may finally start to come alive thanks to China, expected to be first country to open an embassy there | South China Morning Post

“ဒီစီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားလို႔ EOIတင္မယ့္ကုမၸဏီေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ေအာက္တိုဘာ(၂၂)ရက္၊ ညေန(၃)နာရီထပ္ ေနာက္မက်ဘဲ Swiss Challengeတင္ဒါေကာ္မတီကို အီးေမးလ္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Swiss Challengeဆိုတာကေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုက စီမံကိန္းတစ္ခုကိုအစအဆုံး အကုန္အက်ခံ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး စီမံကိန္းပုံစံထုတ္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းပုံစံထြက္လာရင္ အျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔အတူေဈးၿပိဳင္တင္ဒါ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ၿပီး

Is New Yangon City Project to be controlled by the CCCC or a foreign company with a threat to sovereignty, really needed? | Eleven Media Group Co., Ltd

အျခားကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ စီမံကိန္းထုတ္ထားတဲ့ကုမၸဏီကို စီမံကိန္းပုံစံကုန္က်ေငြျပန္လည္ေပးအပ္ရတဲ့ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ မူလကရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ CCCCကုမၸဏီကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီးအစား အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

U Ye Min Oo (NLD) - DVB

admin