ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ပါက ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အရန္အခန္းလြတ္တစ္ခုထားရန္ ၫႊန္ၾကား

အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား ျပန္ဖြင့္ပါက ေက်ာင္းတိုင္း တြင္ အရန္အခန္းလြတ္တစ္ခန္းသီးျခားစီစဥ္ထားရွိရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထား သည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း COVID-19 သံသယေရာဂါလကၡဏာရွိ ေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေတြ႕ရွိပါကက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက လာေရာက္စစ္ေဆးမႈ မျပဳမီအထိ ၎ကို သီးျခားထားရန္ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အရန္အခန္း လြတ္တစ္ခု စီစဥ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပါက ကျန်းမာရေး ...

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ‘‘စာသင္ခန္းတစ္ခန္းကို လူ ၂၀ ႏႈန္းနဲ႔ အခန္းေတြ ခြဲရပါမယ္။ အဲဒီလို စာသင္ခန္းေတြ ခြဲၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ အခန္းလြတ္တစ္ခု ေပါ့။ အကယ္၍ သံသယရွိတဲ့သူ ေတြ႕ရင္ က်န္းမာေရးက လာ မေခၚခင္ တျခားသူေတြနဲ႔ ေရာ မေနေအာင္ သူ႔ကို သီးျခားထားရ မွာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ အခန္းတစ္ခု ေက်ာင္းတိုင္းသီးျခား ထားခိုင္း တာပါ’’ဟု ဆိုသည္။

တနိုင်ငံလုံး ကျောင်းဖွင့်မယ့် ရက် ...

နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာန ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း တည္ေနရာ၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ရယူထားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း COVID-19 သံသယေရာဂါ လကၡဏာရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႕ရွိပါက သီးျခားအခန္း၌ ထားရွိႏိုင္ေရး၊ နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ႏိုင္ ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

ဇူလိုင်လလယ် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ ...

ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ပါက ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield)၊ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း (Mask)ကို စနစ္တက်တပ္ဆင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထားသည္။ ထို႔အျပင္ စာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ေျခာက္ ေပအကြာ ေနရာခ်ထားရန္၊ ဆရာအခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္း ခ်င္း၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအ ၾကား ေျခာက္ေပအကြာမွသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္လည္း လမ္း ၫႊန္ထားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္ အတန္းႏွစ္တန္းကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး Social Distancing (ခပ္ ခြာခြာေနထိုင္ျခင္း) လိုက္နာရန္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ကို ပုံစံေလးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ဖြင့္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ထားသည္။

ငြိမ်းစေ: ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့

တစ္သုတ္တက္ေက်ာင္း ၆၁၇ ေက်ာင္း၊ တစ္ပတ္ျခားတက္ ေက်ာင္း ၂,၄၇၁ ေက်ာင္း၊ တစ္ ပတ္ျခား ႏွစ္သုတ္တက္ေက်ာင္း ၂,၄၀၁ ေက်ာင္း၊ တစ္ပတ္ျခား ႏွစ္သုတ္ သုံးရက္တက္ေက်ာင္း ၁၄၄ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ၅,၆၃၃ ေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းအဆင့္ အတန္းႏွစ္တန္းကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ စဖြင့္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ အ တန္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္အေျခအ ေနကို သုံးသပ္ကာ အျခားအတန္း မ်ား ဆက္ဖြင့္ရန္ အဆင္ေျပပါက အထက္တန္းအဆင့္ ဖြင့္လွစ္အ ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ (ၾသဂုတ္ဒုတိယပတ္)တြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ အတန္းမ်ား ဖြင့္မည္ျဖစ္သည္။

အခြေခံ ပညာကျောင်းများပြန်ဖွင့် ...

အလယ္တန္းအဆင့္အ တန္းမ်ား ဖြင့္သည့္အေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါက ေနာက္တစ္ပတ္ အၾကာ (ၾသဂုတ္တတိယပတ္)တြင္ မူလတန္းအဆင့္အတန္းမ်ား ဆက္ဖြင့္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က စီစဥ္ထားသည္။

admin