ကုန္းေဘာင္နန္းတြင္းအ႐ူပ္ေတာ္ပုံ နန္းတြင္း လူသတ္ပြဲႀကီး ဒီေနရာမွာ က်င္းပခဲ့တယ္

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကိုအက်ည္းတန္ေစခဲ့တဲ့ မကၡရာမင္းသားႀကီး၊ ၃၀မင္းသားႀကီးအပါအဝင္ မင္းညီမင္းသားအပါး(၄၀)ေက်ာ္နဲ႔ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳးေတြကို စီရင္ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ ေၾကးတိုက္…

No photo description available.

ခရစ္ႏွင္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္အတြင္း မင္းတုန္းမင္းႀကီး လြန္စြာနာမက်န္းျဖစ္၍ ယဲ့ယဲ့မွ်သာ က်န္ေတာ့ခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးနန္းတြင္း၌ အေရးေပၚျပႆနာ မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ ယင္းမွာ ေနာင္တတ္မည့္ ဘုရင္ ဘယ္မင္းသား ျဖစ္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

No photo description available.

မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းသား နတ္႐ႊာလား ၿပီးသည့္ ေနာက္ မည္သည့္ သားေတာ္ကိုမွ် နန္းလ်ာ ( အိမ္ေရွ႕မင္း ) အျဖစ္ ေ႐ႊးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း မရွိ၍ ျဖစ္သည္ မူးႀကီး အမတ္ႀကီမ်ားက အိမ္ေရွမင္း အျဖစ္သားေတာ္တပါးအား ေ႐ႊးခ်ယ္ပါရန္ တင္ျပခဲ့ၾက၍ မကၡရာမင္းသားႀကီးအား အိမ္ေရွ႕အရာထားရန္ စီစဥ္ေသးေသာ္လည္း အထမေျမာက္ခဲ့ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက သားေတာ္တပါးအား အိမ္ေရွ႕အရာ ထားေသာ္ ထိုသူ႔အား ေသတြင္းသို႔ ပို႔ထားသည္ႏွင့္သာ တူလိမ္ါမည္ဟု မိန္႔ကာ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းခဲ့သည္။ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္း လုပ္ႀကံခံရသည္ကို မင္းႀကီး၏ မ်က္စိမွ မထြက္ႏိုင္ေခ် ျမင္ကြန္း ျမင္းခုံတိုင္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ကေနာင္မင္း၏ ေခါင္းတျခား ကိုယ္တျခား အနိ႒ာ႐ုံကား အၿမဲတေစ တပ္လွန္႔လ်က္ရွိသည္။

No photo description available.

ထို ေၾကာင့္ မင္းႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အတြင္း နန္းတတ္မင္းသား ေ႐ႊးခ်ယ္ေရးအတြက္ အုပ္စုဖြဲ႕နန္းလုပြဲမ်ားျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္ေသအံမူးမူး ႏွင့္ နတ္႐ႊာလားခါနီး မင္းတုန္းမင္းႀကီးက သားေတာ္မ်ားအား ေတြ႕လိုေဇာ ျဖင့္ အေခၚေတာ္ရွိသည္ဟု လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ မင္းညီမင္းသားမ်ားအား စု႐ုံးေစၿပီးဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးကခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေစ၍ နန္းတြင္းေထာင္သို႔ပို႔ေဆာင္ေစသည္ ဆင္ျဖဴမရွင္က သမီးေတာ္စုဖုရားႏွင့္ ရည္ငံေန၍ စိတ္တိုင္းက် ႀကိဳးဆြဲရာလည္း ကမည္ျဖစ္ေသာ သီေပါကို သာ နန္းတင္မည္ျဖစ္သည္။

Image may contain: outdoor

ေနာက္ပိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားက သံေဝဂယူစရာ ထိပ္လန္႔တုန္လူပ္စရာ နန္းလုပြဲမ်ားက မႏၲေလးနန္းေတာ္တြင္ျဖစ္လာသည္

ေန႔ရက္ကား ၁၂၄၀ ခု တပိုတြဲလ သုတ္သင္ကြပ္ျမက္ျခင္း ခံရသူမ်ား ခြန္ႏွစ္႐ႊာ တိုက္စား မိဖုရား သားေတာ္သုံးဆယ္မင္းသား ပင္လယ္မင္းသား ပင္းယမင္းသား ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား သားေတာ္မကၡရာမင္းသား မဘိမ္းမင္းသား၏ ၾကင္ယာေတာ္ ကႏၷီမင္းသမီး ေညာင္ရမ္းမင္းသား၏ ၾကင္ယာေတာ္ မဘဲၿမိဳ႕စားမင္းသမီး ရေနာင္မင္းသား ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ ႀကံညႇပ္မင္းသမီး ေ႐ႊကူမင္းသား ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ ဆင္ရွင္မင္းသမီး လင္ပန္းတိုက္စား မိဖုရား သက္ပန္းမိဖုရား မိုးလိူင္းမင္းသား ေတာင္ညိဳမင္းသား ကုကၠိဳလွ တိုက္စားမိဖုရား

Image may contain: outdoor

သားေတာ္ ကသာမင္းသား ပထမ ေျမာက္ေဆာင္ေတာ္မိဖုရား ေရပြဲတိုက္စား မိဖုရား သားေတာ္ဝန္းသိုမင္းသား ထိးလိူင္တိုက္စားမိဖုရား သားေတာ္မိုင္းတုံမင္းသား သားေတာ္သာဂရ မင္းသား သိႏၷီမိဖုရား သားေတာ္မိုင္းရယ္မင္းသား သရစိမ္း႐ႊာစား မိဖုရား၏ သားေတာ္ ငါးရာနဲမင္းသား အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းႏွင့္လိူင္ထိပ္ေခါင္တင္မိဖုရား၏ သားေတာ္ ထနိးတပင္မင္းသားတို႔ကို ဦးစြာသုတ္သင္ၿပီးလွ်င္မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္သမီးေတာ္ တို႔၏ တူေတာ္ ေျမးေတာ္တို႔အား ညလုံးေပါက္ ဆက္လက္သုတ္သင္ခဲ့သည္။

Image may contain: plant and outdoor

ေန ့ရက္ကား ၁၂၄၀ ခု တပိုတြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ေန႔ ည ၁ ခ်က္တီး ထိုမင္းသားမင္းသမီးတို႔ႏွင့္ အဆက္သြယ္မကင္းေသာ သုံးဆယ္မင္းသား၏ ဦးရီးေတာ္ ဗန္းေမာ္အတြင္းဝန္ ဦးတိုး ရေနာင္မင္းသား၏ ဦးရီးေတာ္ ေရနံ႔သားၿမိဳ႕စား ဦးေ႐ႊေမာင္ တပါယ္ၿမိဳ႕စား မင္းသားဦးဘ ျမင္းစုႀကီးဝန္ ဦးတတ္တူရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ဦးအုပ္တို႔ကိုမူ ေထာင္မေျပာင္းမီ တပိုတြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔က ႀကိဳတင္ကြက္ျမက္ခဲ့သည္သမိုင္းကို သိရင္ ဖတ္ဖူးရင္ ပိုသိတယ္ အထဲေရာက္သြားရင္ တမ်ိဳးခံစားရတယ္ စိတ္ထဲ ျဖင္းကနဲ ထိတ္ကနဲ ျဖစ္ရတယ္။

No photo description available.

Image may contain: tree, plant, sky, outdoor and nature

ျဖည့္စြက္ခ်က္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မႏၲေလး

( လပခ ) နန္းတြင္း ကန္႔သတ္ တားျမစ္နယ္ေျမ အျပင္လူ မဝင္ရ

No photo description available.

admin