ႏွစ္ေပါင္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ကာေလ ဗုဒၶလိုဏ္ဂူမ်ား

ကာေလလိုဏ္ဂူမ်ား(Karla Caves)မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း Maharashtra ျပည္နယ္ ေလာနဝလၿမိဳ႕ (LONAVALA)၊ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ ၁၂-ကီလိုမီတာအကြာ၊ မြမ္ဘိုင္း-ပုေနး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တည္ရွိေသာ ဝိဟာဂြန္(VIHIRGAON)႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အနီးဆုံးဘူတာ႐ုံမွာ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိထားေသာထိုေနရာမ်ား၏ေတာင္ဖက္ ၅-ကီလိုမီတာအကြာ၊ မာလာဝလိ (MALAVALI) ဘူတာ႐ုံ ျဖစ္သည္။

Image may contain: outdoor

Image may contain: mountain, grass, tree, plant, sky, outdoor and nature

လိုဏ္ဂူ မ်ားတည္ရွိရာညီညာျပန႔္ျပဴးေသာေျမသို႔ေရာက္ရွိရန္ ဝိဟာဂြန္႐ြာမွ ေက်ာက္ေလွကားထစ္ေပါင္း ၈၀၀-ခန႔္ တက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ထားရာဂူ၏အျပင္ဘက္တြင္ အိကဝိရ(EKVIRA)အမည္ရွိ ဟိႏၵဴနတ္သမီး႐ုပ္ထားရွိသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု ရွိပါသည္။

ကာေလလိုဏ္ဂူမ်ားကို ဘီစီ ၂ရာစုမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအဒီ ၅ရာစု တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ နီးပါး အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ အေစာဆုံးလိုဏ္ဂူမွာ ဘီစီ ၁၆၀ ကာလကတည္းက ရွိေနၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။ လိုဏ္ဂူတည္ရွိရာေနရာမွာ အာေရဗ်ပင္လယ္မွ Deccan ေဒသသို႔ ကုန္သြယ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္ ျဖစ္ၿပီး လိုဏ္ဂူမ်ားကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သတ္တဝါဟာန ( Satavahana) မင္းဆက္မ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Image may contain: possible text that says 'Only 2 caves have such lion pillars in front: Karle & Kanheri Largest Chaitya-g -griha in India Stupa: Cylindrical Drum shaped'

ေစတီထားရွိရာဂူသည္ ဇမၺဳဒီပတစ္ခုလုံးတြင္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဇမၺဳဒီပကြၽန္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားရာ အခ်ိဳ႕က ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာေနရာေဒသတစ္ဝိုက္၊ အခ်ိဳ႕က အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလုံးဟု ဆိုၾကသည္။ ကာေလလိုဏ္ဂူမ်ားမွာ အသြင္အျပင္အားျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာ လိုဏ္ဂူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဘီစီ ၂ရာစုကာလကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

အေၾကာင္းမွာ ေစတီတည္ရွိရာလိုဏ္ဂူမွာ ေထရဝါဒယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္ဝိဟာရမ်ား၊ တရားအားထုတ္ခန္းမ်ားမွာမူကား ေနာက္ပိုင္းမဟာယာနမ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္သြားခဲ့ေသာ သဲလြန္စလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ရွိရာဂူမွာပင္ ထိုသဲလြန္စမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Image may contain: mountain, plant, tree, sky, outdoor and nature

ေစတီထားရွိရာဂူမွတစ္ပါး အျခားေသာ တရားအားထုတ္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာင္ဝိဟာရမ်ား ရွိပါေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားက ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ အထဲသို႔ ဝင္ခြင့္မရရွိၾကပါ။ ႏွစ္ထပ္ သုံးထပ္တည္ ေဆာက္ထားေသာ မဟာယာနဝိဟာရမ်ားမွာလည္း ယခုအခါ ေလွကားမ်ားက က်ိဳးပဲ့ေနေသာေၾကာင့္ အထဲသို႔ ဝင္ဖို႔ရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ေစတီတည္ရွိရာဂူမ်ားစြာတြင္ ဤဂူသည္ ဇမၺဴဒီပတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ျပဆိုထားသည့္ ကမၺည္းေက်ာက္စာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ လိုဏ္ဂူ၏ပမာဏမွာ အလ်ား ၁၂၄-ေပ၊ အျမင့္ ၄၅-ေပ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုင္လုံးအတန္းမ်ားက အလယ္ပိုင္းေနရာႏွင့္နံရံဘက္ျခမ္းရွိလမ္းမ်ားကို ခြဲျခားေပးထားသည့္အျပင္ စက္ဝိုင္းျခမ္းပုံအဟိုက္ပုံစံကိုလည္း ခြဲျခားေပး ထားပါသည္။

Image may contain: outdoor, possible text that says 'The Great Chaitya ၁၉ရာစု မြင်ကွင်း'

ေျပျပစ္သပ္ယပ္ေသာ ေခါင္မိုးတြင္ ေအဒီ တစ္ရာစုႏွစ္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္စြဲကို ေတြ႕ရပါသည္။ အလယ္ပိုင္းေနရာရွိ အမိုးခုံးေခါင္မိုးမ်ားတြင္ နံ႐ိုး သို႔မဟုတ္ ထီးကိုင္းကဲ့သို႔ အေျမႇာင္းအေျမႇာင္းပုံေဖာ္ထားေသာ သစ္သားအုပ္စုမ်ား ယခုတိုင္ရွိဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေစတီအတြင္းတြင္မူ မည္သည့္အရာမွ်မရွိဘဲ ႐ိုး႐ိုးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳးအစားမွာမူကား ေသသပ္က်နလွပါသည္။ သစ္သားထီးမွာ ယခုတိုင္ မပ်က္မစီး ပကအတိုင္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိပ္ေပၚတြင္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားျဖင့္ တိုင္မ်ားကို တန္ဆာဆင္ထားပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာအႏုပညာလက္ရာမ်ားအျပင္ ျဗဟၼဏ၊ တႏၲရ၊ မဟာယနနဲ႔ ဂ်ိန္းအယူအဆ ႐ုပ္တု ပန္းခ်ီမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အလႈရွင္၏နာမည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ ကမၺည္းေက်ာက္စာကိုလည္း တိုင္မ်ား၌ ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕စက္ဝိုင္းျခမ္းအဟိုက္ပုံစံမ်ား၌ ေဆးသုတ္ထားေသာလကၡဏာသဲလြန္စမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

No photo description available.

ေစတီတည္ရွိရာဂူေပါက္ဝရွိ အခုံးသ႑န္တံခါးေပါက္မွ ေစတီေပၚသို႔ အလင္းေရာင္ကို ေကာင္းစြာေပးထားပါသည္။ လိုဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိရာေနရာမွ ေတာင္ေအာက္ဖက္သို႔ ၾကည့္ရႈပါက သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ စိမ္းစိုေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား ဇမၺဴဒီပတြင္ အႀကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကာေလလိုဏ္ဂူမ်ား၏ ပုံရိပ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္တင့္ယဥ္

admin