မိမိ ကံဇာတာမွာ ထီေပါက္ ကိန္း(ေငြဝင္ကိန္း)ရွိ မရွိ တြက္ၾကည့္ရေအာင္ 👍👍👍

ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍ ေမြးနံၿဂိဳလ္သက္ႏွင့္ေပါင္းပါ။ ေပါင္းထားေသာရလဒ္ကို (၃)ႏွင့္စားပါ။ ရလဒ္ကမယူ၊အႂကြင္းကိုသာယူရမည္။

Image result for ထီ

ထိုအႂကြင္းကို တည္ မိမိအသက္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ ထိုေပါင္းထားေသာရလဒ္ကို (၇)ႏွင့္စားပါ။

Image result for ထီ

အႂကြင္းရလဒ္သည္ (၅) သို႔မဟုတ္ (ဝ) ႂကြင္းမွထီထိုးပါ။ (၅)ႂကြင္း လွ်င္ တစ္ဦးတည္းထိုးပါ။ (ဝ)ႂကြင္းလွ်င္ စပ္တူထိုးပါ။

No photo description available.

ပုံတြင္တြက္နည္းနမူနာျပထားပါသည္။ အားလုံး သိန္းထီဆုႀကီးေတြေပါက္ပီး မိသားစုနဲ႔အတူ ဘဝခရီးကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ…။

Image result for Myanmar Money at Bank

ေလးစားစြာျဖင့္ … ေပသီး။

admin